องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้ว...
      

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้ว...

  โครงการ "เติมสุขรวมน้ำใจ ปันของใช้ให้น้อง"
      

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางมีนา รัตนเสนีย์ ปร...

  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็ก...
      

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุเมธี บุญเชิ...


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560