องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 

  โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก...
  โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2565
  พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารม...
 

 
inside ปรองดอง 7 นาที
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
โทร 0-3563-1522 กองคลัง 0-3563-1523 สำนักปลัด
E- mail: saraban@huaypai.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign