วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,5 ตำบลห้วยไผ่ จากบริเวณนานางสำรวย บัวงาม ถึงบริเวณนานางหอมจันทร์ ภูวศิลปเลิศสกุล กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 41.25 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัทต์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 2 ถนนสายห้วยไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำมุ้งลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง